POLITICA

EUROPA POTRZEBUJE NAS, MY POTRZEBUJEMY EUROPY

Europa jest podmiotem geograficznym, historycznym, etnicznym, kulturowym, duchowym i symbolicznym, który różni się od innych kontynentów i innych cywilizacji i niecywilizacji.

Europa jest domem olimpijskiej męskości, heroicznej duchowości, która opiera się na praktyczności i dobru wspólnym. Gdzie świętość, religijność i mistycyzm nigdy się nie zatracają w wirze halucynacji, obskurantyzmu i osobistej uległości.

Europa jest cywilizacją przykładu, kreatywności, sztuki, inspiracji, indywidualnej wolności, wspólnoty, solidarności i wyzwań.

Internacjonalizm neguje Europę u jej fundamentów, ponieważ atakuje wszelkie europejskie cechy i ujawnia ciemne siły, ujednorodniające i antyludzkie.

Wyzwaniem geopolityczny, historycznym, etnicznym, kulturowym, duchowym i symbolicznym jest głównie walka o stan Europy i ocalenie jej ludów.

Nie będzie ocalenia bez woli panowania i przejęcia siły, które są oparte na rzymskiej koncepcji Imperium.

Europa nie może być zredukowana do rady dyrektorów kierowanych przez bankierów i technokratów, lecz musi być przede wszystkim Ideą, silną, immanentną i transcendentną, która uwydatnia i prowadzi wszystkie jej komponenty.

Europejska rzeczywistość to nie to co widzimy dzisiaj, ale również nie to, co sobie wyobrażamy. To coś, co stworzymy dzięki mądrości i walce, dzięki konkretnym działaniom na europejskim poziomie, by nadać formę i zaproponować zdolny do stworzenia model.

Europa w erze satelitarnej, która zmieniła kryteria czasu i przestrzeni i przyznała suwerenność tym, którzy są zdolni do rządzenia na tym poziomie, musi odnowić i zaktualizować suwerenność ludów europejskich jednocześnie osiągając suwerenność Europy.

MY

Musimy pomóc dostarczyć egzystencjalnych, kulturowych, politycznych elit i myśli na wyzwanie, który musi być wygrane.

Nie tyle naświetlić społeczne, monetarne, ekonomiczne albo instytucjonalne teorie (które są potrzebne), lecz ruszyć we właściwym kierunku, by spełnić i ulepszyć pozytywne trendy.

Wspólnymi mianownikami pozytywnych trendów są: odmłodzenie populacji, powstrzymanie imigracji i odwrócenie trendu, podstawowa ochrona etnosów ludów europejskich, odnowienie niekapitalistycznej wizji ekonomii, opartej na korporacjach i synergii, odnowienie olimpijskiego człowieka, opozycja autonomii wobec autorytatywnego narzucania jednorodności i atomizacji.

Musimy zagwarantować, że europejska idea podtrzymuje się i integruje w pełni gwarantując narodowe i regionalne różnorodności, wspólnotowość i indywidualne wolności.

Naszym zobowiązaniem powinno być wykorzystanie wspólnych mianowników próbując przezwyciężyć i zniwelować wszelkie różnice zdań i fetyszyzm, które charakteryzują zaangażowanie polityczne czasów społecznych.

W ninejszych wytycznych Lancknechtowie podejmują się wspierać wszelkie wysiłki polityczne, kulturowe, socjoekonomiczne i metapolityczne, które idą we właściwym kierunku i tworzą siłę napędową na rzecz Europy dla Europy, tej autentycznej.

Osiągną to zaangażowaniem w Think Tank, społeczne organizacje wytwórców, i relacje międzynarodowe, przykładnym życiem i bezinteresownym działaniem politycznym.

Tak oto tworząc idee i inicjatywy, opierając się na tym, co najlepszego może nam przekazać każdy naród europejski, a także na tym, co każda zaangażowana osoba może nam zaoferować, osiągniemy nasz wspólny cel – będziemy stalowym rdzeniem europejskiej włóczni.

https://www.eurhopethinktank.eu/pl/o-nas

REDAZIONE KULTURAEUROPA

Lascia una risposta